top of page

Musikjuridik för låtskrivare, artister och producenter

Fått ett avtal och fattar inte ett skit?

Tel: 123.456.7890

We Offer

Vi kan musikbranschen

Vi har lång erfarenhet av musikbranschen och stor erfarenhet av att granska, förhandla och upprätta olika typer av upphovsrättsliga avtal, t.ex. artistavtal, förlagsavtal, licensavtal, producentavtal, managementavtal m.m. Vi har bistått våra klienter vid förhandlingar med både majorbolag och independent 

bolag i Europa och Nordamerika. 

VARFÖR ANLITA OSS?

Du behöver någon på din sida

Olikt andra yrken erhåller upphovsmän och konstnärliga utövare sällan en fast månadslön. I stället utgår royalty för sålda exemplar/streams/ nedladdningar, ersättning för offentliga framföranden etc. De avtal du ingår kan få stor påverkan på ditt framtida skapande och möjlighet att ha en framgångsrik karriär. Vi hjälper våra klienter med strategier för hur de bäst kan skydda och göra bruk av sin upphovsrätt.

Det finns ingen ångerrätt

Det finns ingen ångerrätt när du väl skrivit under ett avtal. Att acceptera dåliga villkor kan få stora konsekvenser för det framtida skapandet och den framtida ekonomin. Det kan inte heller förutsättas att dåliga villkor alltid kan jämkas. Överhuvudtaget bör man inte ingå ett mindre fördelaktigt avtal och hoppas på att det ska lösa sig i framtiden.

Artistavtal

De typiska prestationerna i ett artistavtal är att skivbolaget åtar sig att spela in och ge ut inspelning med artisten, mot ersättning till denne. Artisten åtar sig i sin tur att medverka vid inspelningen och förbinder sig att inte spela in samma låtar igen, inom en viss period, för något annat bolag, eller annars medverka vid inspelning för något konkurrerande bolag utan skivbolagets godkännande.

MUSIKBRANSCHENS AVTAL

Förlagsavtal

Genom ett musikförlagsavtal överlåter  låtskrivaren till musikförlaget rätten att mångfaldiga verket (spela in, framställa exemplar) och göra det tillgängligt för allmänheten (ge ut). Ett musikförlagsavtal kan avse alla låtar som upphovsmannen skriver under avtalstiden eller vara baserat på låt för låt, eller några speciella låtar. Avtalet är exklusivt och gäller normalt i hela världen.

Managementavtal

En managers uppgift är kort beskrivet att tillgodose en artists, låtskrivares eller producents intressen och föra dennes talan gentemot skivbolag och förlag samt andra samarbetsparter. Tanken med är att managern ska fungera som en mentor. Som ersättning för sitt arbete får managern en del av låtskrivarens, artistens eller producentens inkomster. Avtalet är exklusivt och gäller normalt i hela världen.

FÖRELÄSNINGAR

Upphovsrättens ekvation

Syftet med upphovsrätten är att den som skapat ett verk ska kunna ta del av frukterna av det. Att produktionen ska gå ihop samtidigt som upphovsmannen tjänar sitt levebröd. Låtskrivare, artister, musiker och producenter kan i praktiken ses som små företagare, och upphovsrätten som den lagstadgade grunden till lön.

En upphovsmans enda möjlighet att i realiteten kunna tjäna pengar på sitt musikverk och leva på sitt skapande är att exploatera verket, t.ex. genom avtal om överlåtelse eller upplåtelse av upphovsrätten till verket, genom ett artist- eller ett musikförlagsavtal.

 

För att på ett professionellt plan kunna utöva sitt yrke måste en låtskrivare, artist eller producent  idag även bli en affärsman. Han eller hon måste ha kunskap om sina rättigheter och förmåga att förvalta dem. Skapare och utövare av musik förväntas vara duktiga låtskrivare, artister och producenter samtidigt som de ska kunna konsten att förvalta sina rättigheter på ett sätt som tillfredsställer den egna ekonomin.

Vår målsättning

Idag är det praxis att skivbolag och förlag uppmuntrar en artist eller låtskrivare att konsultera en jurist före påskrift av ett avtal.

Vår målsättning är att varje låtskrivare, artist eller producent som kommer till oss för rådgivning i avtalssammanhang ska känna sig väl införstådd i avtalsvillkoren och på så sätt kunna fatta välgrundade beslut och förvalta sina rättigheter på bästa sätt.

 

Bra och rättvisa avtal är en förutsättning för ett gott samarbete.

bottom of page